पुरा नाम पद फोन् नम्बर इमेल शाखा
डा. टंक प्रसाद प्रसाई प्रमुख पशु चिकित्सक
डा अर्जुन अर्याल प.चि.
श्री खित बहादुर श्रेष्ठ प.चि.
डा बिकास गिरी प.चि.
डा सरीता फुयाल प.चि.
श्री कैलास थापा प.स्वा.प्रा.
श्री प्रभु ढकाल प.स्वा.प्रा.
श्री सन्जु नेपाल लेखापाल
श्री दिलीप बस्नेत सुब्बा
श्री सष्मा मरासिनी ना.प.स्वा.प्रा.
श्री भगवान प्रसाद पौडेल ना.प.स्वा.प्रा.
श्री सुधा आचार्य ना.प.स्वा.प्रा.
श्री जयराम सापकोटा ना.प.स्वा.प्रा.
दिपेश गुरुङ्ग सवारी चालक
टिका गुरुङ्ग सवारी चालक
शर्मिला परियार कार्यलय सहयोगी
सोममाया लामा कार्यलय सहयोगी
तेजकुमारी महतो कार्यलय सहयोगी
मिरा थापा कार्यलय सहयोगी
राजु देउला कार्यलय सहयोगी